Aleksander Burd - strona elektroniki analogowej

PROJEKT APROX2

Aproksymacja odcinkowo-liniowa
Pierwszą próbę z aproksymacją odcinkowo-liniową podjąłem ok. 1986r, kiedy byłem jeszcze studentem. Być może był to mój najlepszy pomysł jaki miałem w obszarze elektroniki. Tamta, dawna realizacja była średnio udana, ale ogólna koncepcja potwierdziła się. Obecnie powróciłem do tej idei, przy czym obecna realizacja jest dużo lepsza.
Powstał system, który pozwala odtwarzać kształty sygnałów poprzez aproksymację ODCINKOWO-LINIOWĄ.
    Formowanie kształtu sygnału odbywa się przez ustalanie pozycji poszczególnych tzw. punktów aproksymacji (punktów załamania).

    Aproksymacja AOL może stanowić uzupełnienie lub alternatywę dla klasycznej dziś aproksymacji schodkowej, z którą mamy do czynienia w  przetwornikach AC/ i C/A.     Udało się już zrealizować "serce" systemu - działający układ właściwego aproksymatora. Aproksymator robi to, co do niego należy. Do pełni szczęścia brakuje tylko kompletnego sterownika cyfrowego (na razie jest testowy) i dodatków - np. filtra końcowego. Właśnie zgłosiłem (I-2017) publikację na powyższy temat - artykuł w jednym z pism zagranicznych jest kwestią najbliższego czasu.

Objaśnienie do rysunków
Na pierwszym rysunku (symulacja komputerowa) ośmiopunktowa aproksymacja odtwarza (na ile się da przy tej rozdzielczości) kształt sinusa. Warto zaznaczyć, że współczynnik harmonicznych tego przebiegu to tylko ok. 2.5%.
    Na drugim rysunku zrezygnowano z sinusa, aby pokazać możliwości kształtowania sygnału: szósty punkt aproksymacji został przesunięty maksymalnie w "górę".
    Dla porównania - ostatni rysunek ukazuje klasyczną aproksymację schodkową na tle idealnego sinusa. Liczba punktów na okres jest taka sama (8). Kolor fioletowy pokazuje idealny sinus, a kolor szary to klasyczna aproksymacja schodkowa tegoż sinusa. Współczynnik harmonicznych takiego przebiegu schodkowego sięga aż 22%. Chyba nie trzeba tłumaczyć, że
przebieg schodkowy jest dużo trudniejszy do odfiltrowania.