Aleksander Burd
STRONA ELEKTRONIKI ANALOGOWEJ
Elektronika analogowa jest moją pasją i profesją.

 Od kilkudziesięciu lat projektuję układy analogowe. Przez ponad 30 lat uczyłem analogówki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ DYDAKTYCZNY:
YOUTUBE: "ALEK ANALOGOWY"
 Główne obszary mojej aktywności zawodowej:
PROJEKTY - W TYM GOTOWE, DO WYKORZYSTANIA
Układy warsztatowe
Sondy do oscyloskopu: aktywna i rezystancyjna; miernik tranzystorów J-FET; laminator i domowa technika płytek drukowanych itp
Układy impulsowe
Generatory skoku, TDR, VCO
Układy oscyloskopowe
Układy wyzwalania, podstawy czasu itp
Generatory LC
Struktury własne
i klasyczne (Colpitts)
Różne
Generatory RC (sinusoidalne),
Układy zasilania itp
BADANIA - prace o charakterze badawczym
AKUSTYCZNY WZMACNIACZ BADAWCZY
Badanie wpływu zniekształceń TIM. Temat rozwijany na YT, kanał "Alek Analogowy"
TREMOR
Alernatywne podejście do metastabilności przerzutników
MULTISAMPLING Nowa idea ultraszybkiej oscyloskopii Real-Time SUP-RE
"Cyfrowe" radio superreakcyjne

Superreakcja jako kanał szybkiej  transmisji cyfrowej
APROX2
Układ aproksymacji liniowej

Alternatywa i uzupełnienie standardowej aproksymacji schodkowejDYDAKTYKA - materiały pomocniczne dla studentów itp
Układy i Systemy Elektroniczne (USE)
Wykład kursowy

Elementy Techniki analogowej w Systemach Cyfrowych (EASY) Wykład obieralny Technika Impulsowa (TIMP) Wykład obieralny zaawanowany Pracownia dyplomowa Różne.

PLANY (książka o generatorach LC, oscyloskop, miernik małych L i C)


kontakt: burd.pl@gmail.com
Creative Commons License
This Web Page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.